Persondatapolitik

Green Active Tours håndterer alle personlige data i overensstemmelse med persondataloven (GDPR) og EU-forordningen (med virkning d. 25. maj 2018).

Følgende er gældende for Green Active Tours, herunder desuden betegnet som “vi”, “os” og “vores”, og gælder alle vores kunder.

Hvem er ansvarlig for dine personlige oplysninger?

Green Active Tours
Bredkær Tværvej 40
8250 Egå

CVR 41042591
www.greenactivetours.dk
Telefon 78 70 88 44
info@greenactivetours.dk

Som led i driften af virksomheden indsamler og behandler Green Active Tours personoplysninger.  Green Active Tours er dataansvarlig i forhold til behandlingen af personoplysningerne til disse formål. Herunder kan du læse, hvordan dine personoplysninger indsamles og anvendes.

Cookies

Green Active Tours bruger cookies på vores hjemmeside. En cookie er en lille datafil, som hjemmesiden gemmer på din enhed (computer, telefon, tablet, mm). Cookies bruges til at forbedre brugervenligheden ved at lave statistik over brugerens anvendelse af hjemmesiden. De cookies, der bruges på Green Active Tours hjemmeside er ikke skadelige

Når du klikker videre på Green Active Tours hjemmeside, betragter vi det som dit samtykke til, at der via hjemmesidens brug af cookies kan lagres information på dit udstyr i forbindelse med dit besøg og brug af hjemmesiden.

Ønsker du at tilbagekalde dit samtykke til (fjerne) hjemmesidens brug af cookies, kan dette gøres ved at ændre i indstillingerne i din browser som beskrevet nedenfor.

Behandling af persondata

Hvad er personoplysninger?

Personoplysninger er den type informationer, som direkte eller indirekte kan henvise til dig. Det er f.eks. dit navn, fødselsdato, adresse, mailadresse og dine telefonnumre. Det kan også være dine kostpræferencer, sygdomme, allergier, mm.

Hvilken type persondata behandler vi om dig og hvorfor?

De oplysninger, som vi indsamler om dig, vil blive anvendt til forskellige formål i forbindelse med dit kundeforhold og driften af Green Active Tours’ virksomhed. De indsamlede oplysninger kan variere, men generelt vil det være oplysninger vedrørende kundeadministration samt oplysninger vedrørende Green Active Tours’ rettigheder og forpligtelser.

Manglende afgivelse af personoplysninger fra din side kan betyde, at Green Active Tours vil være ude af stand til at opfylde sine forpligtelser i forbindelse med dit kundeforhold.

Green Active Tours indsamler og behandler som udgangspunkt alene almindelige personoplysninger. Det kan dog i konkrete tilfælde i forbindelse med bestilling af en rejse være nødvendigt for os i et begrænset omfang at behandle følsomme personoplysninger, f.eks. oplysninger om allergier, specialforplejning samt oplysninger om fødselsdato.

Green Active Tours vil typisk indsamle følgende oplysninger:

Fulde navn, telefonnummer, e-mailadresse, fødselsdato, specialkost, statsborgerskab.

I forbindelse med hjemkomst fra en rejse fremsender vi et evalueringsskema, som vi beder vores gæster udfylde. Oplysningerne bruges udelukkende til statistiske formål, produktudvikling samt forbedring af vores kvalitet og service.

Hvad bruger vi dine personoplysninger til?

Green Active Tours behandler dine personoplysninger til opfyldelse af de formål, der er nødvendige for administration af dit kundeforhold med Green Active Tours eller i henhold til gældende ret, samt til opretholdelse af vores kunderegistre, fakturering, markedsføring, statistik mv. Alle statistikker og analyser udarbejdes i anonymiseret format og indeholder derfor ikke oplysninger, der kan henføres direkte til dig som person.

Deling af personoplysninger

Green Active Tours videregiver alene oplysningerne, i det omfang det er nødvendigt som led i driften af vores virksomhed, herunder for at kunne levere din rejse samt de øvrige produkter du har købt hos os i forbindelse dermed.

Green Active Tours vil typisk videregive personoplysninger til turoperatører, hoteller, flyselskaber, forsikringsselskaber, og lignende.

Har du tilmeldt dig et gruppearrangement, vil alle deltagerne i arrangementet få tilsendt en deltagerliste, der alene indeholder navn og hjemby.

Går din rejse til lande udenfor EU/EØS vil dine personoplysninger kunne overføres til samarbejdspartnere i disse lande. Uden muligheden for at overføre dine oplysninger til modtagere uden for EU/EØS vil Green Active Tours være ude af stand til at levere den ønskede rejse til dig.
Databeskyttelseslovgivningen i disse lande kan være lempeligere, end den er i Danmark og i det øvrige EU/EØS, da der i størstedelen af tilfældene vil være tale om lande, hvor EU-Kommis­sio­nen har vurderet, at databeskyttelsesniveauet ikke er på højde med databeskyttelsesniveauet inden for EU/EØS. Det er derfor vigtigt, at du er opmærksom på, at overførsel af dine personoplysninger til lande uden for EU/EØS i forbindelse med bestilling af en rejse hos Green Active Tours betyder, at dine personoplysninger ikke vil nyde den samme beskyttelse som efter danske eller EU-retlige regler. Green Active Tours videregiver ikke i noget tilfælde dine personoplysninger til modtagere uden for EU/EØS, medmindre dette er nødvendigt for at kunne udføre vores virksomhed og opfylde dine behov ved fx at levere den ønskede rejse til dig.

Hvor længe gemmer vi dine oplysninger?

Personoplysninger opbevares ikke længere end nødvendigt for at opfylde det formål, hvortil de er indsamlet, medmindre opbevaringen er nødvendig for at opfylde nationale lovkrav, herunder lovpligtige opbevaringsperioder i forbindelse med bogføring mv.

Dine rettigheder

Du har til enhver tid ret til at anmode om indsigt i de personoplysninger, som Green Active Tours er i besiddelse af, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Endvidere kan du anmode sletning af oplysninger om dig selv, tilbagetrække et samtykke til behandling af dine personoplysninger, hvis du ikke længere ønsker at modtage vores nyhedsbrev, eller dine oplysninger ikke skal gemmes for at overholde gældende lovgivning.

Hvis du ønsker at gøre én eller flere af dine rettigheder gældende, bedes du kontakte os på info@greenactivetours.dk.  Din anmodning vil blive behandlet i overensstemmelse med den til enhver tid gældende databeskyttelseslovgivning.

Klage over Green Active Tours’ behandling af dine personoplysninger kan ske til:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5.
1300 København K
E-mail: dt@datatilsynet.dk

Opdateringer

Green Active Tours evaluerer og opdaterer løbende denne privatlivspolitik. Du bør derfor regelmæssigt tjekke denne privatlivspolitik for eventuelle ændringer, som kan have betydning for vores behandling af dine personoplysninger.