Teknisk arrangør:

Green Active Tours
Svampedamvej 1, Femmøller
8400 Ebeltoft
CVR: 41042591
Rejsegarantifonden reg. nr. 3244

Aftalegrundlag

Aftalen mellem Green Active Tours og kunden indgås i overensstemmelse med pakkerejseloven.
Når kunden har afgivet bestilling, og denne er bekræftet, er bestillingen bindende for kunden, og afbestillingsreglerne træder i kraft.

Bestilling

Pga. nye regler omkring persondatapolitik skal rejsen bestilles online. Hermed bekræftes Politik for personoplysninger. Kan det bestilte rejsearrangement ikke bekræftes indenfor rimelig tid (som regel 1-5 hverdage), forbeholder Green Active Tours sig ret til at fratræde aftalen. Dog vil alternative løsninger som regel blive tilbudt.

Pris

Prisen på enhver tur varierer efter rejsetidspunkt, rejsens længde, standard af overnatning, mv. Den endelige pris vil fremligge på tidspunktet for bekræftelse af turen. Kan den bestilte tur ikke bekræftes, vil et eventuelt tilbudt alternativ muligvis have en anden pris.

Green Active Tours kan kun hæve prisen på pakkerejser som følge af ændringer i transportomkostninger, herunder stigning i priser på brændstof, ændring i skatter, afgifter og gebyrer for visse tjenesteydelser, samt ændringer i valutakurser, der er anvendt ved beregning af prisen for rejsearrangementet.
Prisændringer meddeles hurtigst muligt og senest 20 dage før rejsens påbegyndelse. Er prisstigningen over 10% af rejsens pris, kan du omkostningsfrit afbestille rejsen ved skriftlig henvendelse.

Betaling

Når det bestilte rejsearrangement er bekræftet, skal der straks indbetales et depositum.

På individuelle vandreferier og cykelferier fra hotel til hotel udgør depositum 20% af rejsens pris.
På cykelkrydstogt og aktiv familieferie (multi adventure krydstogt) udgør depositummet 30% af rejsens pris.
Depositum er altid minimum 1000 kr. pr. rejsedeltager.

Inkluderer rejsen flybillet, skal den fulde pris for flybilletten betales sammen med depositum.

Restbeløbet skal betales senest 60 dage før afrejse.
Bestilles rejsen med under 60 dage til afrejse, betales hele beløbet med det samme.
Særlige corona-regler: Indbetaling af restbeløb kan være kortere, f.eks. 45 eller 35 dage før afrejse.

Betaling sker direkte til Green Active Tours bankkonto hos Djurslands Bank med angivelse af ordrenummer.

Reg.nr. 7264. Konto 1337968

IBAN: DK1372640001337968

SWIFT: DJURDK22

Ændring af reservation

Ønsker du at ændre på din reservation, kan dette måske lade sig gøre mod et ekspeditionsgebyr på 500 kr. pr. person + evt. gebyr fra leverandørens side. Mulighed for ændring er afhængig af den aktuelle pladssituation. Er flybilletter inkluderet i rejsens pris, kan disse ofte ikke ændres.

Ønsker du at ændre på din reservation senere end 30 dage før afrejse, betragtes det som annullering af rejsen og ny bestilling.

Afbestilling

Når rejsen er bekræftet, træder afbestillingsreglerne straks i kraft, uanset om der er betalt helt eller delvist for rejsen.

Ved afbestilling fra bestillingstidspunktet til 60 dage før afrejse, er depositum mistet.

Ved afbestilling mellem 59 dage før afrejse og 31 dage før afrejse er 50% af rejsens pris tabt.

Ved afbestilling senere end 30 dage før afrejse er hele rejsens pris tabt.

Undtaget herfra er flybilletter, der som regel ikke kan refunderes uanset afbestillingstidspunkt.

Er turoperatørens betingelser strengere, træder disse i kraft.

Særlige corona-regler: Mange af vores udenlandske samarbejdspartnere har mere lempelige afbestillingsregler, såfremt afbestilling er relateret til corona-restriktioner. Forhør nærmere for din rejse.

Afbestillingsforsikring

Bemærk at der kan tegnes en afbestillingsforsikring, som dækker eventuelle omkostninger ved afbestilling. Green Active Tours anbefaler at tegne afbestillingsforsikring hos Gouda Rejseforsikring og kan formidle forsikringen.

Afbestillingsforsikring skal tegnes samtidig med bestilling og betaling af depositum for rejsen og træder i kraft med det samme og kan aldrig refunderes.

Rejseforsikring

Uanset rejsemål anbefaler Green Active Tours altid at tegne en privat rejseforsikring. Green Active Tours anbefaler Gouda Rejseforsikring og kan formidle forsikringen.

Overdragelse af rejsen

Under visse omstændigheder kan rejsen overdrages til tredjepart mod et gebyr på 750 kr. plus eventuelle omkostninger som Green Active Tours måtte blive pålagt af rejsens leverandører. Overdragelse skal ske senest 7 dage før afrejse. Overdragelse forudsætter at den nye rejsedeltager opfylder betingelserne for at kunne gennemføre rejsen, herunder pas, visum og sundhedsmæssige krav.

Flybilletter kan ikke overdrages.

Udeblivelse/forsinket fremmøde

Ved udeblivelse eller kan kunden ikke gennemføre rejsen pga. manglende rejsedokumenter, herunder gyldigt pas, nødvendige visa, vaccinationsattester, vouchers, mv. har Green Active Tours ret til at beregne sig den totale pris for rejsen.

Ved forsinket fremmøde eller udeblivelse fra transporter eller på anden måde undlader at benytte disse ydelser, kan der ikke kræves godtgørelse herfor.

Aflysning

Ved rejser hvor der kræves et minimum antal rejsedeltagere for gennemførelsen kan Green Active Tours og partnere ansvarsfrit aflyse rejsen, såfremt dette antal ikke er nået senest 20 dage før afrejse.

Den rejsendes forpligtelser / pas, visum, vaccinationer

Det er dit ansvar som rejsende at være i besiddelse af de rette dokumenter som muliggør rejsen, herunder pas, visum, vaccinationer og evt. “pillepas” (dokumentation fra din læge på at du har fået ordineret den medicin, som du medbringer på rejsen).
Bemærk også at der kan være krav om at dit pas er gyldigt i en periode udover dit ophold i rejselandet. Tjek på Udenrigsministeriets hjemmeside: http://um.dk/da/rejse-og-ophold/rejse-til-udlandet/pas-og-visum/

Det er også dit ansvar at tjekke at navnene på bestillingen og rejsedokumenterne stemmer overens med de rejsendes pas. Dette bør gøres straks ved modtagelse af såvel ordrebekræftelse som rejsedokumenter.

Reklamation

Konstateres en mangel efter rejsens begyndelse, undervejs eller på rejsemålet, skal kunden straks reklamere over manglen. Dette gøres først på rejsemålet til Green Active Tours´ underleverandør. Såfremt manglen ikke kan afhjælpes tilfredsstillende, skal kunden straks reklamere direkte til Green Active Tours. Dette gøres telefonisk på det oplyste vagttelefonnummer.
Undlader kunden at reklamere som beskrevet, vil det senere have konsekvenser for opnåelse af kompensation.

En eventuel efterfølgende klage skal fremsendes skriftligt og senest 4 uger efter hjemkomst. Kan tvisten ikke afgøres til kundens tilfredshed, kan kunden indbringe klagen for Pakkerejse-Ankenævnet – dog senest 6 mdr. efter hjemkomst.

Pakkerejse-Ankenævnet, Haldor Topsøes Allé 1, st., Bygning 91, 2800 Kgs. Lyngby.

Enhver klage som ikke kan afgøres ved Pakkerejse-Ankenævnet, skal afgøres ved Sø- og Handelsretten i Danmark.

Rejsegarantifonden

Green Active Tours er registreret hos Rejsegarantifonden (medlem nr. 3244). Dette sikrer dig økonomisk ved køb af pakkerejser i tilfælde af konkurs.